خرید اینترنتی
اجاره نرم افزار Adobe Connect 9.8
خرید اینترنتی نرم افزار Adobe Connect
سفارش نرم افزار وب کنفرانس (Adobe Connect 10.6) جهت راه اندازی کلاس آنلاین، وبینار، میتینگ تحت وب و جلسات الکترونیکی

PLATINUM

5/000/000 تومان 45 روزه

 • Adobe Connect 10.6
 • 500 کاربر
 • نامحدود
 • 100 MB/s پهنای باند
 • سرور اشتراکی
 • 24/7 پشتیبانی رایگان
خرید اینترنتی

GOLD

3/000/000 تومان 30 روزه

 • Adobe Connect 10.6
 • 200 کاربر
 • نامحدود
 • 100 MB/s پهنای باند
 • سرور اشتراکی
 • 24/7 پشتیبانی رایگان
خرید اینترنتی

SILVER

2/000/000 تومان 30 روزه

 • Adobe Connect 10.6
 • 100 کاربر
 • نامحدود
 • 100 MB/s پهنای باند
 • سرور اشتراکی
 • 24/7 پشتیبانی رایگان
خرید اینترنتی

BRONZE

1/250/000 تومان 30 روزه

 • Adobe Connect 10.6
 • 50 کاربر
 • نامحدود
 • 100 MB/s پهنای باند
 • سرور اشتراکی
 • 24/7 پشتیبانی رایگان
خرید اینترنتی

مجوزهای دریافتی شرکت :

مشتریان شرکت :